Sports of Chonburi Province

 

- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบรมในวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

 

- เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 10 พฤศจิกายน 2564 (รับจำนวน 30 คน)

 

- ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ฯ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนอย่างน้อย 2 เข็ม 

 

- เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครเข้ารับการอบรม

2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

 

ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ตามวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดโทร 084-1288997,  038-467299, 038-467644 ต่อ 14

 

« November 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30