Sports of Chonburi Province

 

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี กำาหนดเปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดกีฬาที่เปิดรับสมัคร จำนวน 10 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย
1. กรีฑา
2. จักรยาน
3. เทควันโด
4. เทนนิส
5. แบดมินตัน
6. ว่ายน้ำ
7. เทเบิลเทนนิส
8. เปตอง
9. ยูโด
10. หมากล้อม


✍️ เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารทุกอย่าง 1 ชุด)

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ชมรมกีฬา/สโมสรกีฬา
4. แผงรูปนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนอย่างน้อย 2 เข็ม

กรณีนักกีฬาอายุน้อยกว่า 12 ปี จะต้องตรวจหาเชื้อโดยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และต้องได้ผลการตรวจเป็นผลลบ ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน ฯ

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และ สมัครได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 084-1288997, 038-467299 และ 038-467644  ต่อ 14

« November 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30