Sports of Chonburi Province

 

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38  "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2566

 

การแข่งขันกีฬาหอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5  "ชอนตะวันเกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์

คำสั่งจังหวัดชลบุรี
แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์
ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์

« March 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31