Sports of Chonburi Province

 
วันศุกร์, 29 July 2565 08:14

"เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโดระดับพื้นฐาน"

Rate this item
(0 votes)

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบรมในวันที่ 13 - 17 สิงหาคม 2565 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (รับจำนวน 40 คน)
- ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม ฯ จะต้องได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนอย่างน้อย 2 เข็ม

- เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัครเข้ารับการอบรม
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
4. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ ดร.ทวีศักด์ ปันคำมูล
สอบถามรายละเอียดโทร 081-457-4136

Read 344 times Last modified on วันศุกร์, 29 July 2565 08:32
« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31