Sports of Chonburi Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชน ประชาชน และอาวุโสจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567กำหนดเปิดรับสมัครและสถานที่รับสมัคร - เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567 ณ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ชั้น…
คำสั่งจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) "นครนายกเกมส์" ณ จังหวัดนครนายกระหว่างวันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2566
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2567) “เมืองโอ่งเกมส์” จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2567 รับสมัครชนิดกีฬา…
คำสั่งจังหวัดชลบุรี รายชื่อคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี แข่งขันระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 14-29 สิงหาคม 2566
"เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน" สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย - เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อบรมในวันที่ 12 -…
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) "สมุทรปราการเกมส์" ณ จังหวัดสมุทรปราการ คำสั่งจังหวัดชลบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) "สมุทรปราการเกมส์" ณ…
ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน”โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566” เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถสมัครได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 084-1288997, 038-467299 และ…
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์ คำสั่งจังหวัดชลบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 3 เมษายน…
การแข่งขันกีฬาหอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" ณ จังหวัดนครสวรรค์ คำสั่งจังหวัดชลบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่/และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์
กำหนดการจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566) ระหว่างวันที่ 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี โทร.038-467299,467644 ต่อ 13
Page 1 of 11
« February 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29