Sports of Chonburi Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ.2566) ระหว่างวันที่ 4 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี โทร.038-467299,467644 ต่อ 13
รับสมัครนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าแข่งขันกีฬารายการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 “ชอนตะวันเกมส์” เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2565สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรีมีความประสงค์รับสมัครนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 (พ.ศ.2566) ณ จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่าง…
ประกาศสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี รับสมัครนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (พ.ศ.2566) “นครสวรรค์เกมส์” เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2565กำหนดการคัดเลือกนักกีฬา ระหว่างวันที่ 10 –…
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์- เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบรมในวันที่ 13 - 17…
"เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับพื้นฐาน"สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย - เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบรมในวันที่ 18 - 22…
กำหนดการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ. 65 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-8399427 (คุณนิสัน)
ประกาศ รับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรีเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 ณ จังหวัดพัทลุง เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 17-31 มกราคม 2565 เท่านั้น
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 จำนวน 10 ชนิดกีฬา พร้อมระเบียบการแข่งขัน ประกอบด้วย 1. กรีฑา2. จักรยาน3. เทควันโด4. เทนนิส5. แบดมินตัน6. ว่ายน้ำ7.…
คำสั่งจังหวัดชลบุรี- รายชื่อคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) “ดอกปีบเกมส์” ณ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 21-26 มกราคม 2565
คำสั่งจังหวัดชลบุรี - รายชื่อคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และนักกีฬาตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1) “มกรเกมส์” ณ จังหวัดปราจีนบุรีช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-27…
Page 1 of 10
« January 2023 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31