Sports of Chonburi Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือคำสั่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" ตามเอกสารไฟล์แนบด้านท้ายข่าวสารนี้
กำหนดการจัดแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 #เจียงฮายเกมส์
ยื่นเอกสารขอรับทุนฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 มกราคม 2561 เท่านั้น!!! Download ใบขอรับทุนการศึกษา.rar
แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการแข่งขัน กำหนดให้ส่งนักกีฬาที่ได้ลำดับที่ 1 เท่านั้น!!!! (ของทุกรายการแข่งขัน) ส่งเข้าแข่งขันต่อในระดับภาค เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการ Sport Hero ต่อไป
รับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (2561) "เจียงฮายเกมส์"
เอกสารสำหรับ dpwnload นะคะ "เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาและประเภทกีฬาในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sport Hero) ประจำปี พ.ศ.2561" Download เอกสารและใบสมัครได้จากไฟล์แนบด้านท้ายข่าวสารนี้
ขอให้ยื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี (จัดตั้งชมรมกีฬา) ภายในวันที่ 30 พย 2560 ตามข้อบังคับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี สมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน ได้โปรดยื่นเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก สมาคมฯ ประจำปี 2560 ภายในวันที่…
#กำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดจังหวัดชลบุรี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 "เจียงฮายเกมส์" ณ จังหวัดเชียงราย โดยสามารถสมัครขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง "วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560" เท่านั้น!!!!!
« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30