Sports of Chonburi Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัคร เปิดรับสมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2563) “ตราดเกมส์” ณ จังหวัดตราด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - จนถึง 4 ตุลาคม…
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมในวันที่ 25-29 กันยายน 2562 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย…
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตชลบุรีและ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการอบรมกรรมการจัดการแข่งขันผู้ตัดสิน และผู้ชี้ขาดกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย…
เปิดรับสมัครวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562ส่งเอกสารใบสมัครได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ตามวันและเวลาราชการ☎️ สอบถามรายละเอียดโทร 038-467299 ต่อ 15
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมในวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย**เปิดรับสมัครวันที่ 1-12…
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อบรมในวันที่ 22-27 กรกฎาคม 2562 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย**เปิดรับสมัครวันที่ 1-12…
« April 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30