Sports of Chonburi Province

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

"เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู ระดับพื้นฐาน" สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ยูยิตสู ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบรมในวันที่ 7…
"เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู ระดับพื้นฐาน" สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวูซู ระดับพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อบรมในวันที่ 31 สิงหาคม…
ระเบียบ "การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563" ทั้ง 11 ชนิดกีฬา
ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน”โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563” เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 (เฉพาะกีฬาเทนนิส ปิดรับสมัครวันที่ 24 มกราคม 2563) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร…
*** ข่าวประชาสัมพันธ์*** สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังที่ 47 "ศรีสะเกษเกมส์" กำหนดเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 30…
ข่าวดี .. กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครการขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรผู้มีผลงานด้านกีฬา ซึ่งมีผลงานอย่างน้อย 2 ปีล่าสุด โดยผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและยื่นใบสมัครการขอรับทุนฯ ได้ที่สำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-467299 , 038-467644 ต่อ…
รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้ง ที่ 3 ตราดเกมส์ เปิดรับสมัครวันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2562 ส่งเอกสารได้ที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี ตามวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถาม 038-467299 ต่อ 18
Page 1 of 9
« June 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30